Донации

Како да не спонзорирате:

Средства за помош на работењето на Хуманитарната организација "Св. Архангел Гаврил" може да се уплатат на следнава сметка:

BSB: 032-361
Account number 597355
Account title: Sv Arahangel Gavril

Организацијата "Св. Архангел Гаврил" е отворена за фирми кои сакаат да го помогнат нејзиното работење или да се рекламираат на нејзината веб-страница, кои се лоцирани во Австралија или било каде во светот. Сите донации се ослободени од данок.

29 мај, 2023

Секоја Донација Е Ослободена Од Данок

Ова е големо признание за Асоцијацијата и нејзините придонеси во Австралиското мултикултурално општество.

Работата на Асоцијацијата е призната од Австралиската Добротворна Непрофитна Комисија

Комисијата ACNC ни издаде статус на беневолентна институција така што сите донации се ослободени од данок