Настани

9 јуни 2023

22 Добротворнa вечера

Добротворниот настан беше одржан во Dolton House, Sylvania Waters за помош на: Анета Бошевска, Гоце Кулески и Антонио Стаматов.

$20,225

13 ноември 2022

21-ви добротворен ручек

Се одржа хуманитарен ручек вo Panorama House (Princes Highway, Bulli Tops за помош на Ј. Блажески, С. Котески, М. Георгиева.

$25,252

17 јуни 2022

20-ти добротворен настан

Се одржа хуманитарен настан вo Dolton House, Sylvania Waters за помош на П. Серафимовски, Ј. Станковска и М. Велеска.

$28,458

7 мај 2021

Добротворен настан

Се одржа хуманитарен настан вo Dolton House, Sylvania Waters за помош на С. Караџовска и Б. Гигов.

$29,880

22 ноември 2021

Добротворен ручек

Се одржа хуманитарен ручек vo Panorama House (Princes Highway, Bulli Tops за помош на З. Стојановска, Г. Талески и Д. Најдоски.

$34,751

22 септември 2019

17-ти добротворен настан

Се одржа хуманитарен ручек вo Panorama House (Princes Highway, Bulli Tops) за помош на Б. Костова, М. Стојановски, И. Танчева.

$21,800

3 мај 2019

16-ти добротворен настан

Се одржа хуманитарен настан vo Dolton House, Sylvania Waters зa помош на M Стојановски и С Анастасова.

$28,156